Facebook teksten

Doordat ik op Facebook kennis deel en daarnaast wel eens persoonlijke teksten schrijf die centraal staan met mijn zienswijze, deel ik deze ook graag via deze website met jullie. In de toekomst zullen er meerdere volgen.

Bijzonder als je er als mens achter komt dat de meeste negatieve situaties, problemen & klachten uit jezelf ontstaan. Veel mensen neigen om een ander of situatie er de schuld van te geven, terwijl het juist erom gaat om de emoties, gedachten & gevoelens die het bij je teweegbrengt te doorzien! Wat doet het met je? Waarom doet het zoveel met je? Wat vertellen deze emoties, gevoelens en gedachtes, heftige reacties en de drang tot handelen over jezelf?

 

Je mag het in jezelf gaan doorvoelen en het de ruimte geven. Om het zo 'letterlijk' een plek te geven. Het gaat erom dat we dingen niet persoonlijk maken, maar er neutraal & objectief naar leren kijken. Doen we dit niet, dan geven we onze kracht en energie weg aan anderen. Gevoelens en emoties willen gevoeld worden en niets anders! Mensen hebben de neiging om ze te willen begrijpen, ze te willen controleren of te onderdrukken.

 

In ons gevoel huist een absolute pure kracht. Zodra je emoties en gevoelens doorvoeld ga je de verbinding ermee aan. Waardoor er automatisch een transformatieproces plaatsvindt. Hoe meer je alles toelaat (zonder het in te vullen), hoe krachtiger dit deel doorwerkt en de ervaren emoties & gevoelens een plek geeft. Dit is een geweldige manier om 'los te komen' van iets dat je dwars zit en om te doorzien wat het allemaal met je doet (oefening baart kunst).

 

De meeste mensen vinden het doorvoelen van emoties en gevoelens in het begin heftig, door de lading die erop kan zitten. Maar juist door erin te duiken kan de druk afnemen en sla je het niet allemaal in je lichaam, geest, chakra's en aura lagen op. Als we leren doorvoelen, slaan we het steeds minder op en houden we niet meer vast aan oude structuren en gedachtepatronen die ons belemmeren. 

 

Onze projectie-complexen doen dit van nature wel. Ze leiden en besturen zichzelf tegen de eigen wilskracht in! Hierdoor raken wij in de liefde, naar familie, omgeving en in onszelf vaker de eigen regie en besturing kwijt. Daarom is het belangrijk om ze te doorzien, om ze vervolgens op te ruimen. In mijn werk ondersteun ik mensen hierin, zodat ze er los van komen. 

 

Zo komen we steeds makkelijker bij onze wezenlijke kern, kracht en essentie.

 

Waarbij de mind neigt om jezelf te beschermen en te verzetten tegen negatieve situaties, ervaringen, emoties en gevoelens (d.m.v. oordeel, schuld, angsten, teleurstelling, afwijzing etc.), laat het gevoel je zien wat ECHT IS, IN JOUW. Je mag weer leren te Zijn, wat je ook voelt, het mag er Zijn.

 

Via het gevoel kunnen we beter aanvoelen van wat er binnenkomt, de informatie klopt dan meer dan als je erover gaat nadenken. Als je denkt, kun je vaker ook dingen verzinnen en is het niet altijd zuiver en op één lijn met het gevoel. 


Hoe meer er verdrongen is, des te groter is het complex en hoe meer negatieve emoties en gedachten het complex aansturen. Hierdoor neemt het complex de eigen wilskracht en regie over.

 

Een complex is ook een centrum van functionele verstoringen, die in bepaalde externe en interne situaties zelfs zo heftig kunnen worden, dat ze het psychische evenwicht totaal kunnen ontregelen en de gehele persoonlijkheid gaan domineren.

 

Hoe groter het complex, des te meer mentale energie is daarin gevangen. Dat betekent dat het bewustzijn minder vrije psychische energie tot zijn/haar beschikking heeft. Dat is belangrijk, omdat onze psyché maar een bepaalde hoeveelheid mentale energie bezit en vrije mentale energie noodzakelijk is voor het ego om beslissingen te nemen. 

  

Hoe meer mentale energie er vrij beschikbaar is, hoe beter het ego functioneert. Hoe meer mentale energie gevangen zit in onze complexen, des te sterker kunnen die complexen hun wil aan ons opleggen!

 

Complexen werken met beelden en reageren ook heel sterk op beelden uit de buitenwereld. Het woord 'beeld' moeten we dan zo ruim mogelijk nemen: een hele situatie, een plot van een film, de essentie van een sprookje, het zijn allemaal beelden waar een complex op kan aanslaan.

 

Het complex kan in een bepaalde situatie een 'afbeelding' zien van zichzelf (bv. afwijzing, angsten, verlating, minderwaardigheid, goedkeuring) en als het plaatje goed past. volgen er onherroepelijk emoties, gevoelens en gedachten. Want een hoofdkenmerk van een complex is dat het emoties, gevoelens en gedachten geeft.

 

Als het zichzelf herkent, wordt het complex actief en er komen dan emoties, gevoelens en gedachten los, de psyché komt in beweging. Nu heeft het bewustzijn de kans om te onderzoeken waar die emoties, gevoelens en gedachten vandaan komen en wat hem/haar zo irriteert aan het gedrag van de ander.

 

Helaas blijft bij de meeste mensen het proces van deze projecties meestal steken in het ervaren van ongemakkelijke emoties, gevoelens en gedachten en in plaats van te bedenken dat deze uit 'jezelf' komen, denken de meeste mensen dat ze 'de schuld van de ander zijn': dan neemt het complex de regie over en beïnvloedt daardoor het beoordelingsvermogen.

 

Je kunt dan niet meer zuiver en objectief observeren en beoordeelt de ander, vanuit de emoties, gevoelens en gedachten van het complex. 

 

Het is belangrijk om de complexen in onszelf te doorzien. Dit kan door onze eigen projecties door te krijgen, waarin we geraakt worden en het iets met ons doet.

 

Zo krijgen wij ook van onze ouders genetische-complexen mee vanaf de geboorte! Mensen ervaren daardoor onrust in hun lichaam of véél drukte in hun hoofd. Zeker als deze delen in hun darmen of hersenen actief zijn.

 

Doordat projectie-complexen de eigen regie overnemen slaan we al jaren emoties, gedachten en gevoelens op in ons lichaam, geest & onderbewustzijn. De chakra's en aura lagen staan o.a. voor ons onderbewustzijn. 

 

In mijn praktijk spoor ik projectie-complexen op in het lichaam, geest en onderbewustzijn. Ik leg de werking ervan uit, om ze vervolgens eruit te halen en op te ruimen via speciale healing technieken. Zo kunnen mensen meer ruimte en vrijheid ervaren, loskomen en meer zichzelf zijn.


Onze zienswijze beïnvloedt hoe wij onze wereld ervaren. Véél mensen zijn de verbinding met hun pure deel kwijt. Terwijl intern de verbinding er nog altijd is en nooit is weggeweest. Het heeft er vooral mee te maken hoe wij met onze eigen gedachten, emoties en gevoelens omgaan en zo onze eigen werkelijkheid creëren waarin wij geloven.

 

We kunnen de verbinding met ons pure deel herstellen door aan onszelf te werken. Het is belangrijk om onszelf te leren kennen en in te zien waar we uit verbinding zijn geraakt. Welke patronen en onverwerkte emoties verstoren en tegenwerken.

 

Ze zeggen wel eens dat positieve gedachten fijne gevoelens en emoties stimuleren en dat negatieve gedachten beslag op ons leggen en moeilijk loslaten. Wat is hier nu eigenlijk de oorzaak van?

 

Een van de oorzaken is dat onze mind in alles als doel heeft zekerheid en veiligheid te ervaren en te zoeken. We hebben zelf de regie over onze mind, maar als we ook maar even toegeven aan iets negatiefs, een vinger weggeven, pakt de mind gelijk de hele hand.

 

De mind heeft de neiging om het allemaal te willen begrijpen en vast te klampen aan het idee, dat als je er maar genoeg over nadenkt, het ergens veiligheid kan bieden, er een oplossing komt voor het probleem. Ergens kan het verstand ons goede inzichten geven en problemen overzichtelijker maken.

 

Maar de draaiende molen van gedachten in je hoofd, geeft aan dat je uit verbinding bent gegaan met je gevoel en je lichaam. De mind is overgeleverd aan alle complexen overgenomen van je ouders als ook die van jezelf (bv. afwijzing, schuld, oordeel, wantrouwen, verraad, onzekerheid, angsten).

 

Als iets je raakt, krijgen de meeste mensen daar gelijk negatieve emoties over en daaruit ontstaan gedachten, impulsen en onbestemde gevoelens die verstoren. Als ze eraan gaan toegeven, is de bok vet, want dan neemt het complex de regie en persoonlijkheid over en wordt het druk in je hoofd.

 

Er niet in meegaan is dat je in je lichaam gaat voelen wat het met je doet. Zo geef je het de ruimte om er te mogen zijn. Hoe meer we bestaande complexen en verstorende delen opruimen, ervan loskomen, hoe minder we geraakt worden in situaties en mensen om ons heen.

 

Altijd als het ons raakt, wil iets in ons gezien en gevoeld worden. Er bevinden zich vóór onze pure kern verschillende lagen die geïnfecteerd en uit balans zijn. Als we deze lagen doorzien en helen, kunnen we de puurheid in onszelf steeds meer en meer integreren, ervaren en bij onze essentie komen.