Projectie-complexen

In mijn therapie spoor ik de projecties bij mensen op, die ze zelf vaker niet zien. De meeste mensen weten dat ze projecteren, maar weten vaak niet wat hun projectie-complex is.


Van projectie is sprake wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf tracht te ontkennen, verbergen of te verdringen door deze aan iets of iemand anders toe te schrijven. 

 

Alles wat ons diep raakt heeft met onszelf te maken! Het is onmogelijk om iets te zien, voelen, weten of ervaren dat niet ook op de een of andere manier in jezelf aanwezig is, anders raakt het je dus niet.

 

Het negatieve dat je in anderen ziet zegt vaak meer over jezelf dan over de ander. Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf!

 

Wat zit er achter onze emoties, gevoelens en gedachten? Wat vertellen deze emoties, gevoelens en gedachten, heftige reacties en de drang tot handelen over onszelf? Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken?

 

We begrijpen de werking van het projectiemechanisme pas goed zodra we ons realiseren dat alles wat ons raakt in anderen, of het in de vorm is van ergernis, kwaadheid, liefde of bewondering, zijn oorsprong vindt in ons eigen bewuste en onbewuste systeem.

 

Je trekt dan bepaalde mensen, situaties en gebeurtenissen aan, om zo erachter te komen wat het projectie-complex van jezelf is. Projecties werken als een weerspiegeling om zo je eigen projectie te kunnen begrijpen en om jezelf te leren kennen.