Projectie

In mijn therapie spoor ik de projecties bij mensen op, die ze zelf vaker niet zien. De meeste mensen weten dat ze projecteren, maar weten vaker niet wat hun projectie complex is.


Wat is projectie?

Van projectie is sprake wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf tracht te ontkennen, verbergen of te verdringen door deze aan iets of iemand anders toe te schrijven. 

 

Alles wat ons diep raakt heeft met onszelf te maken! Het is onmogelijk om iets te zien, voelen, weten of ervaren dat niet ook op de een of andere manier in jezelf aanwezig is, anders raakt het je dus niet.

 

Het negatieve dat je in anderen ziet zegt vaak meer over jezelf dan over de ander. Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf!

 

Wat zit er achter onze emoties, gevoelens en gedachten? Wat vertellen deze emoties, gevoelens en gedachten, heftige reacties en de drang tot handelen over onszelf? Zien we wel wat we zien, of is de wereld anders dan we denken?

 

We begrijpen de werking van het projectiemechanismen pas goed zodra we ons realiseren dat alles wat ons raakt in anderen, of het in de vorm is van ergernis, kwaadheid, liefde of bewondering, zijn oorsprong vindt in ons eigen bewuste en onbewuste systeem.

 

Je trekt dan bepaalde mensen, situatie en gebeurtenissen aan, om zo erachter te komen wat het projectie-complex van jezelf is. Projecties werken als een weerspiegeling om zo je eigen projectie te kunnen begrijpen en om jezelf te leren kennen.

 

Projectie-complexen leiden en besturen zichzelf tegen de eigen wilskracht in! Hierdoor zijn wij in de liefde, naar familie en omgeving vaker de eigen regie en besturing kwijt.

 

Bijvoorbeeld bij het complex afwijzing. Deze persoon wil graag een connectie aangaan, maar ervaart dat hij/zij vaker wordt afgewezen. Deze persoon ervaart afkeuring en geen acceptatie en dit werkt in alles door. Tijdens een behandeling ruim ik deze afwijzing in lichaam, geest en zielniveaus op, zodat ze vervolgens weer de connectie kunnen maken. Dat wat je uitstraalt komt bij je terug!

 

Een aantal voorbeelden van projectie-complexen die ik heb uitgeschreven, opspoor en opruim bij mensen zijn o.a. extreme controle en dwangmatigheid, geen erkenning, onbetrokkenheid, inflatie, agressie, afgunst, wantrouwen, minderwaardigheid, schaamte en hoog gevoeligheid.