Patronen

Door gebeurtenissen die niet prettig waren in onze kinderjaren en jeugd, waarbij we niet op ons woord geloofd werden, geen begrip, liefde, geborgenheid of veiligheid ervoeren door onze omgeving, hebben we mechanismen en beschermingen gecreëerd, om te overleven en te blijven functioneren. 


De patronen die hier uit voortgekomen zijn, leiden o.a. een eigen leven in onze mentale-, emotionele- en voelende vermogens. Zo hebben we lenzen gecreëerd via onze overlevings- en verdedigingsmechanismen, die druk, spanningen en stress veroorzaken, waardoor het vaak moeilijk is om objectief en neutraal naar mensen en situaties te kijken. Het is een mechanisme die we ooit als mens hebben aangenomen, om onszelf tegen pijn en ongemak te beschermen.

 

Patronen zijn ingesleten gewoontes, die ervoor zorgen dat mensen in soortgelijke situaties steeds op eenzelfde wijze reageren. Ze weten vaker niet waarom ze het doen, maar hebben er in het dagelijkse leven wel last van. Ze ervaren dan negatieve emoties, gedachten en onbestemde gevoelens als ze in iets geraakt worden of zitten in de dader-slachtoffer rol. Vaak reageren mensen vanuit onverwerkte gebeurtenissen of traumatische ervaringen, die ze zich bewust niet eens meer herinneren. 


Ons onderbewustzijn is net een harde schijf waarin we informatie opslaan, het is een geheugen. Gebeurtenissen of ervaringen die wij als mens opdoen tijdens dit leven die beladen zijn, kunnen reactief en actief worden door de emotionele lading die erop zit, waardoor het zichzelf blijft herhalen, doet herbeleven en zo een eigen leven leidt.

 

Als je deze reactieve gebeurtenissen en ervaringen aangaat, inziet en verwerkt, kom je los van de lading die erop zit. Als we snappen waarom we zo reageren, kunnen we alle oude angsten, overtuigingen, pijn en verdriet loslaten, het een plek geven, waardoor het een neutrale herinnering blijft.

 

Door laag voor laag op te ruimen, er los van te komen, reageren mensen steeds helderder en objectiever naar zichzelf, naar mensen en hun omgeving. Ons onderbewustzijn is een pure kracht, die op subtiele wijze zelfkennis en bewustwording wil stimuleren. Zodat we onze “Ware Ik” leren kennen en we het totale leven als geheel begrijpen en integreren. Hoe meer we opruimen, hoe fijner, vrijer en gelukkiger we ons voelen.